27.04.2012 | Magiczna 50-tka
Codziennie pracujemy nad rozbudową struktury organizacyjnej, tworząc skrupulatną sieć Partnerów. Każda nowa placówka to kolejne setki, a nawet tysiące odbiorców możliwych do obsłużenia, a naszym celem jest zdobycie zasięgu ogólnopolskiego.

02.04.2012 | W obrębie Polski zachodniej
Po rozszerzeniu struktur organizacyjnych na większe miasta województw śląskiego i wielkopolskiego przyszedł czas na zachód Polski. Wrocław i Szczecin do szeregu naszych struktur dołączyły z początkiem kwietnia br.

12.03.2012 | Jesteśmy w Częstochowie
Marzec to miesiąc, w którym z nowym punktem dystrybucyjnym wkroczyliśmy na tereny Częstochowy. Swoim zasięgiem obejmujemy zatem kolejne miasto Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, a jej mieszkańcy coraz częściej spotykać będą listonoszy w zielonych barwach Speedmail.

24.02.2012 | Sortowanie zorganizowane
W pełni profesjonalną i usystematyzowaną obsługę naszych kontrahentów zapewni nowa sortownia korespondencji. Oficjalne otwarcie nastąpiło w ostatniej dekadzie lutego. Pierwsze wysyłki pokazały, że odpowiednio zaawansowane programy i wykwalifikowany zespół to klucz do sukcesu.

31.01.2012 | Zwiększamy zasięg
W styczniu 2012 roku uruchomiliśmy nasze Punkty Dystrybucyjne w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie, Lublinie i Poznaniu. Tym samym Speedmail posiada już struktury w większości miast wojewódzkich.Punkty Dystrybucyjne obejmują swoim zasięgiem obszary administracyjne wymienionych miast, a także miejscowości satelitarne. W każdej placówce docelowo znajdzie zatrudnienie kilkudziesięciu listonoszy.
1 2 3 4 5