Przesyłki Targetmail – częściowo zaadresowane (ulica, numer domu, kod, miasto), nadane w ilości co najmniej 20 000 szt. jednorazowo, kierowane do zwartych obszarów dystrybucyjnych (osiedla, ulice, budynki wielorodzinne). Zawartość przesyłki stanowić mogą materiały poligraficzne zawierające treści reklamowe, marketingowe oraz próbki towarów.

 


Przesyłki Listingmail - niespersonalizowane, doręczane zgodnie z listami adresowymi przekazanymi przez Nadawcę (doręczenie pod adresy wskazane na odrębnych listach dystrybucyjnych).

Minimalne ilości przesyłek nadanych jednorazowo nie mogą być niższe niż 20 000 szt. Korespondencja kierowana do zwartych obszarów dystrybucyjnych (osiedla, ulice, budynki wielorodzinne). Zawartość przesyłek stanowić mogą materiały poligraficzne zawierające treści reklamowe, marketingowe oraz próbki towarów.


 

Podane ceny są cenami netto.

Speedmail przyjmuje i dostarcza przesyłki w Gabarycie A tj. takie, których wymiary nie przekraczają: długość 325 mm, szerokość 230 mm, grubość 20 mm, o wadze nie przekraczającej 1000g.

Deklarowany termin doręczenia: do 6 dni roboczych po dniu nadania

Korespondencja zostanie doręczona za pośrednictwem oddawczej skrzynki pocztowej.