Listy polecone

Przesyłki polecone – przesyłki przyjęte za pokwitowaniem przyjęcia i doręczane za pokwitowaniem odbioru.

Przesyłki polecone za potwierdzeniem odbioru (ZPO) – przesyłki przyjęte za pokwitowaniem przyjęcia i doręczane za pokwitowaniem odbioru, do których został dołączony druk zwrotny do nadawcy „Zwrotne Potwierdzenie Odbioru”

Deklarowany termin doręczenia: do 4 dni roboczych po dniu nadania

 

 

 

 

  Rabaty do 50%
   w zależności od ilości i rodzaju
   nadawanych przesyłek

   Zapraszamy do kontaktu
   z naszym Działem Sprzedaży

 

 

Przesyłkę poleconą może odebrać tylko i wyłącznie adresat lub inna dorosła osoba mieszkająca pod wskazanym adresem, upoważniona do odbioru korespondencji.

Listonosz ustala tożsamość osoby odbierającej na podstawie ważnego dowodu tożsamości (ze zdjęciem i pieczęcią państwową) i uzyskuje czytelny podpis Adresata na liście doręczeń. Odmowa podpisania odbioru przesyłki jest równoznaczna z odmową jej przyjęcia. 

W przypadku firm listy polecone dostarczane są do osób dysponujących pieczątką.

Przesyłki polecone ZPO wymagają podpisu Adresata na dodatkowym dokumencie. Zwrotne Potwierdzenie Odbioru jest kierowane do doręczenia pod wskazany przez Nadawcę adres. ZPO zawiera datę doręczenia przesyłki oraz podpis odbiorcy. 

Osoba doręczająca podejmuje zawsze dwie próby doręczenia przesyłki. W przypadku nieobecności adresata listu poleconego, listonosz pozostawia w skrzynce oddawczej, lub gdy tej brak – na klamce, drzwiach adresata lub w innym widocznym miejscu, pisemne zawiadomienie o próbie doręczenia przesyłki. Awizo zawiera informacje o adresie Punktu Dystrybucyjnego, w którym można odebrać przesyłkę oraz numer telefonu w celu ewentualnego umówienia ponownego doręczenia.

Przesyłkę należy odebrać w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od daty podanej na zawiadomieniu. W przeciwnym wypadku zostanie odesłana do Nadawcy z podanym powodem niedoręczenia.