Zapraszamy Państwa do lektury artykułów, w których pojawiają się informacje nt. naszych usług, strategii i planów rozwojowych firmy Speedmail oraz rynku usług pocztowych dla biznesu.

 


26.03.2013 | Klientom oferujemy wartość dodaną
Zostaliście państwo wyróżnieni za „innowacje na rynku pocztowym: usługę umożliwiającą klientom monitorowanie każdej przesyłki pocztowej oraz kontrolę pracy listonoszy za pomocą urządzeń GPS”. W jakiej mierze usługa ta przekłada się na wzrost popytu na wasze usługi ze strony klientów?

26.03.2013 | Arendarski: Rynek pocztowy - nie taniej, a nowocześniej
Po kwartale funkcjonowania na wpół zliberalizowanego rynku pocztowego widać, że firmy walczą o klienta, powiększając gamę dodatkowych usług i wprowadzając nowe rozwiązania, uwzględniające także coraz większą rolę korespondencji elektronicznej.

25.03.2013 | Walka operatorów pocztowych. Orężem: jakość.
W branży pocztowej odbywa się wojna technologiczna. Nowi gracze postawili na nowoczesne technologie.


20.03.2013 | Można zaoszczędzić.
Janusz Konopka prezes spółki Speedmail Rynek pocztowy teoretycznie został uwolniony. Ale prawo gwarantuje Poczcie Polskiej moc pieczęci urzędowej.