Zapraszamy Państwa do lektury artykułów, w których pojawiają się informacje nt. naszych usług, strategii i planów rozwojowych firmy Speedmail oraz rynku usług pocztowych dla biznesu.

 


02.10.2014 | Speedmail zwiększa zasięg w miastach
Speedmail dostarcza korespondencję na terenie ponad 150 miast różnej wielkości w całej Polsce. Zasięg doręczeniowy jest systematycznie poszerzany, głównie o obszary podmiejskie i gminy satelitarne wokół największych aglomeracji. W ostatnim czasie otwarto nowe placówki m.in. w Bieruniu, Czechowicach-Dziedzicach oraz Mielcu.

29.09.2014 | Speedmail obejmie zasięgiem wszystkie miasta pow. 50 tys. mieszk. do końca roku
Speedmail może obecnie dostarczać korespondencję masową ok. 80% miast liczących powyżej 50 tys. mieszkańców (w takich ośrodkach mieszka większość adresatów jego klientów), natomiast do końca tego roku planuje objąć zasięgiem wszystkie miasta tej wielkości.

29.09.2014 | Speedmail w kolejnych miastach
Prywatny operator pocztowy Speedmail dynamicznie rozwija się w polskich miastach – w jego zasięgu znalazło się już 81,6 proc. miejscowości powyżej 50 tys. mieszkańców.

29.09.2014 | 81 proc. miast w zasięgu Speedmail
Prywatny operator pocztowy Speedmail dynamicznie rozwija się w polskich miastach – w jego zasięgu znalazło się już 81,6 proc. miejscowości powyżej 50 tys. mieszkańców. Dotychczasowy rozwój operatora pocztowego Speedmail koncentrował się na rozbudowie zasięgu doręczeniowego w dużych miastach.

22.09.2014 | Reklama rozsyłana za pomocą tradycyjnej poczty skuteczniejsza niż SMS i mailing
Kluczem do sukcesu kampanii wykorzystującej marketing bezpośredni są odpowiednie bazy danych. Speedmail korzysta z bazy, która opisuje ponad 37 milionów odbiorców zamieszkujących ponad 11 mln gospodarstw domowych pod kątem ich wieku, płci, liczby mieszkańców, rodzaju zabudowy, poziomu dochodów i siły nabywczej.