Polityka Jakości

Głównym celem Polityki Jakości Speedmail Sp. z o.o. jest zapewnienie, że świadczone przez nas usługi spełniają potrzeby i oczekiwania klientów, a nasze działania służą realizacji tego celu.

Podstawowymi celami naszej działalności są:

 • dostarczenie najwyższej jakości usług pocztowych
 • zapewnienie dostępu do innowacyjnych narzędzi zarządzania obsługą korespondencji

Cele te realizujemy przez:

 • Zatrudnienie personelu o niezbędnej wiedzy teoretycznej, kwalifikacjach i wysokich umiejętnościach praktycznych, dążenie do ciągłego ich doskonalenia
 • Terminowe świadczenie usług oparte na stosowaniu nowoczesnych rozwiązań systemowych i technicznych
 • Stworzenie takich warunków dla klienta, aby w ramach swojej specjalizacji zaproponować najlepszą ofertę spełniającą jego obecne i przyszłe oczekiwania
 • Stałe śledzenie i stosowanie wymagań przepisów, norm i innych regulacji
 • Podnoszenie świadomości Pracowników, Dostawców i Partnerów w zakresie wymagań i oczekiwań klientów

Niezmiennymi elementami naszej działalności, wyznaczającymi kierunki rozwoju są:

 • Najwyższa jakość oferowanych usług
 • Skuteczność i terminowość doręczeń
 • Innowacyjność świadczonych usług
 • Zrozumienie i spełnienie potrzeb obecnych i przyszłych Klientów

Zobowiązujemy się do:

Aktualizowania szczegółowych celów dotyczących jakości na wszystkich poziomach zarządzania i dla wszystkich funkcji.

Nieustannego doskonalenia skuteczności funkcjonowania w firmie systemu zarządzania jakością i procesów.

Uświadomienia pracownikom znaczenia spełniania wymagań klientów i wymagań przepisów oraz tworzenia warunków zaangażowania całego personelu w osiąganie celów.