Polityka pracy

Zarząd Speedmail bierze na siebie pełną odpowiedzialność i zobowiązuje do przestrzegania podstawowych praw człowieka i prawa pracy.

Spółka stawia sobie za cel nieustanne zapewnianie godnych warunków pracy oraz bezpiecznego zatrudnienia, stosując wszelkie niezbędne środki ochrony osobistej oraz gwarantując utrzymanie standardów pracy zgodnych z wymaganiami przepisów BHP.

W celu zapewnienia należytej jakości pracy inwestujemy w najnowocześniejszy sprzęt i narzędzia pracy. Wyposażamy listonoszy w odzież firmową, udostępniamy ubezpieczenia grupowe.

Oferujemy różne formy zatrudnienia, elastycznie podchodząc do możliwości i dyspozycyjności pracowników.

Dużą wagę przykładamy również do odpowiedniego motywowania zatrudnionych osób, aby wzmocnić chęć związania swojej zawodowej przyszłości z firmą.

Dodatkowo oferuje szkolenia podnoszące kwalifikacje i rozwijające nowe umiejętności.

Spółka dba również o komfortową atmosferę w firmie, troszcząc się o pozytywne relacje między pracownikami. Służą temu wspólne imprezy integracyjne, spotkania okolicznościowe czy wyjazdy integracyjne.

Brak barier między kierownictwem a pracownikami, równe traktowanie wszystkich zatrudnionych oraz jasne zasady pracy są dla firmy Speedmail kluczowymi wartościami kreującymi przyjazną atmosferę oraz właściwe relacje zawodowe.


Osobom zatrudnionym w firmie Speedmail Sp. z o.o. oferujemy:

  • Możliwość rozwoju zawodowego poprzez udział w tworzeniu nowej organizacji. Tutaj sam budujesz swoją ścieżkę zawodową, to od ciebie zależy, jak Twoje stanowisko będzie wyglądało za kilka lat.
  • Dynamiczne środowisko pracy - ciągły rozwój generuje zmiany, dlatego nasi pracownicy wciąż ewoluują, rozwijają swoje kompetencje, choćby poprzez udział w szkoleniach.
  • Cykliczną ocenę Twojej pracy – co miesiąc przełożeni spotykają się ze swoimi pracownikami na rozmowach oceniających, które służą nie tylko podsumowaniu efektów Twojej pracy, ale także wyznaczeniu kolejnych celów. Efekty tej oceny wpłyną na Twoje wynagrodzenie.
  • Pracę w zgranym zespole, który lubi spędzać razem czas nie tylko w pracy, ale również na imprezach integracyjnych.
  • Atrakcyjny system wynagradzania i niezbędne narzędzia pracy.

Jako stosunkowo nowy podmiot na rynku jesteśmy również cennym źródłem miejsc pracy.

Dynamiczny rozwój i strategia firmy zakładają stały wzrost liczby tworzonych miejsc pracy.