Janusz Konopka
Prezes Zarządu


Absolwent podyplomowych studiów Logistyki i Zarządzania Łańcuchem Dostaw w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Wydziału Administracji i Zarządzania WSP w Kielcach, a także Instytutu Zarządzania i Marketingu Politechniki Świętokrzyskiej.

W latach 1999 - 2011 zawodowo związany z Grupą Kolporter, gdzie sprawował m.in. funkcje Prezesa Zarządu Kolporter Logistyka, Członka Zarządu Kolporter S.A., Prezesa Zarządu Kolporter Express (K-EX)

Z firmą Speedmail związany od początku jej istnienia. Zaangażowany w kreowanie strategii spółki i jej dynamiczny rozwój na polskim rynku.
 

Marek Witczak
Członek Zarządu


Absolwent Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego na kierunkach Transport oraz Organizacja i Technika Transportu

Doświadczenia zawodowe zdobywał w strukturach państwowego operatora pocztowego pracując między innymi na stanowiskach Kierownika Operacyjnego Sortowni Poczty Polskiej w Łodzi,  a następnie Dyrektora Oddziału Poczty Polskiej w Łodzi.

Od momentu powstania firmy Speedmail aktywnie uczestniczy w tworzeniu struktur terenowych spółki. Wykorzystując szeroką wiedzę i nabyte umiejętności z powodzeniem wspiera pion operacyjny.